14 haziran 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • Başkalarının hakkını istismar etmemek
 • Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
 • Kızgın biçimde kornaya basmak
 • Kendi kendine kurallar koymak
Soru 2

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

 • Sindirim sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Solunum sistemi
 • Merkezi sinir sistemi
Soru 3

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 • Şoför
 • Sürücü
 • İşleten
 • Araç sahibi
Soru 4

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Yolda bakım çalışması olduğunu
 • İleride hemzemin geçit bulunduğunu
 • Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
 • Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

 • Trafiği düzenlemek
 • Araçların muayenesini yapmak
 • Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
 • Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
REKLAM
Soru 6

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Banketten gitmeli
 • Takip mesafesini artırmalı
 • Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
 • Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
Soru 7

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Yolun daralmakta olduğunu
 • 200 m ileride köprü olduğunu
 • 200 m ileride kavşak olduğunu
 • 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Yolun tek yönlü olduğunu
 • Yolun iki taraftan daraldığını
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 10

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

 • Özürlü sürücü yolu
 • Özürlü taşıtı giremez
 • Özürlü sürücüler çıkabilir
 • Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

 • En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
 • Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
 • Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
 • Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
Soru 12

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 14

Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

 • 25
 • 35
 • 45
 • 55
Soru 15

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

 • Kamyon
 • Otobüs
 • Otomobil
 • Motosiklet
Soru 16

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 2 - 1 - 3
 • 2 - 3 - 1
 • 3 - 1 - 2
 • 3 - 2 - 1
Soru 18

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • Hızı fazla olan az olana
 • Şeridi daralmış olan diğerine
 • Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
 • Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
Soru 19

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Yavaşlaması
 • Vites küçültmesi
 • Uygun hızla seyretmesi
 • Yolcu indirip bindirmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
 • Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 • Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 • Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
Soru 21

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 22

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 • Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
 • Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
 • Sürücülerin dikkatinin artırılması
 • Kazaların önlenmesi
Soru 23

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

 • Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
 • Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
 • Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
 • Olay yerinden uzaklaşmak
Soru 24

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Sadece para cezası verilir.
 • Araçları trafikten men edilir.
 • Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
 • 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
Soru 25

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 • I ve II
 • I, II ve III
 • II, III ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç imalat belgesi
 • Parça garanti belgesi
 • Kasko sigorta poliçesi
Soru 27

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 • Batı
 • Doğu
 • Kuzey
 • Güney
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
ADBCABDDCDACBCACDCDADBABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler