14 mayıs 2016 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

 • Gizli
 • Şifreli
 • Ayrıntılı ve uzun
 • Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

 • Solunum sayısının değerlendirilmesi
 • Hoşgörülü ve nazik davranılması
 • Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
 • Cilt renginin değerlendirilmesi
Soru 3

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
 • Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
 • Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
 • Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 4

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

 • Kalp çalıştığında
 • 112´ye haber verildiğinde
 • Kazazedenin akrabaları geldiğinde
 • Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

 • Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
 • Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
 • Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
 • Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
REKLAM
Soru 6

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri, turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

 • Bacağında kanama olanlarda
 • El bileğinde açık kırık olanlarda
 • Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
 • Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

 • Kanamanın durdurulması
 • Yara yerinin değerlendirilmesi
 • Yara üzerinin pamukla kapatılması
 • Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 9

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
 • Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
 • Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
 • Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Soru 10

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

 • Halsizlik
 • Şok
 • Kansızlık
 • Koma
Soru 11

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Kırık
 • Çıkık
 • Yanık
 • Donuk
Soru 12

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

 • İtfaiyeci yöntemi
 • Rentek manevrası
 • Sürükleme yöntemi
 • Heimlich manevrası
Cevap Anahtarları
123456789101112
DBCABCDCADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler