14 mayıs 2016 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Uzun yolculuklar ve yorgunluk
 • Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
 • Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru 2

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

 • Okul geçidi
 • Yaya geçidi
 • Hemzemin geçit
 • Rampalı geçit
Soru 3

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
 • Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
Soru 4

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

 • Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
 • Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
 • Yaya figürlü yeşil ışık
 • Kırmızı oklu ışık
Soru 5

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Yaya giremez.
 • Bisiklet giremez.
 • At arabası giremez.
 • Motorlu taşıt giremez.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 7

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

 • Hızını artırmalı
 • Geriye dönmeli
 • Hızını azaltmalı
 • Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Sağdan ana yola girişi
 • Soldan ana yola girişi
 • Sağa tehlikeli virajı
 • Açılan köprüyü
Soru 9

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

 • 0,20
 • 0,30
 • 0,40
 • 0,50
Soru 11

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

 • Otomobil
 • Otobüs
 • Motosiklet
 • Kamyon
Soru 12

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Hızını artırmalı
 • U dönüşü yapmalı
 • 1 numaralı araca yol vermeli
 • 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 13

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yanaçizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürü cülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
 • Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 • Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
 • Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
REKLAM
Soru 14

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 • Otomobili süren otobüse
 • Motorsuz aracı süren motorlu araca
 • Motorlu aracı süren motorsuz araca
 • Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 15

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhaları na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
Soru 16

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.
Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 17

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
 • 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
 • Hızlanarak yoluna devam etmeli
 • Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 18

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • I - II - III - IV
 • I - II - IV - III
 • II - I - IV - III
 • II - III - I - IV
Soru 19

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

 • Karşılaşmalarda
 • Öndeki araç yakından izlenirken
 • Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
 • Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru 20

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

 • Sürücü
 • Yolcu
 • Yaya
 • Araç
Soru 21

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 22

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

 • Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
 • Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
 • Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
 • Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 23

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

 • Uluslararası yol
 • Devlet yolu
 • Demir yolu
 • Otoyol
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
DCBADBCABDACCBACBCDADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler