17 aralık 2016 - Trafik Adabı Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • Mizaç
 • Beden dili
 • Trafik adabı
 • Konuşma üslubu
Soru 2

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.
Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

 • Hırçınlık
 • Sorumluluk
 • Bencillik
 • Hoşnutsuzluk
Soru 3

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

 • Hoşgörülü olması
 • Bencil davranması
 • Aşırı stres yapması
 • Sürekli kornaya basması
Soru 4

Ters yönden gelen bir sürücüye "Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun." diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 • İnatlaşmaya
 • Aşırı tepki göstermeye
 • Kaba ve saldırgan davranmaya
 • Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru 5

Trafikte hangi temel değere sahip olansürücü, kendini yaya olan yol kullanıcı sının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

 • Empati düzeyi yüksek
 • Görgü seviyesi düşük
 • Sorumsuz
 • Bencil
REKLAM
Soru 6

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karşısındaki kişiyi suçlaması
 • Empati kurmaktan kaçınması
 • Karşısındaki kişiye saygı duyması
 • Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
Cevap Anahtarları
123456
CBADAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler