17 aralık 2016 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

 • Trafik ışıkları
 • Trafik görevlisi
 • Trafik levhaları
 • Yer işaretlemeleri
Soru 2

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

 • Şerit
 • Banket
 • Geçiş yolu
 • Bağlantı yolu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

 • Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
 • Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
 • Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru 4

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Mola verilmeli
 • Yola devam edilmeli
 • Gözler ovuşturulmalı
 • Baş dik tutulmaya çalışılmalı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

REKLAM
Soru 6

"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır."
Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Soru 7

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 • Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
 • Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
 • Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
 • Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 8

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Soru 9

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Taşıt giremez
 • Motosiklet giremez
 • Taşıt trafiğine kapalı yol
 • Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 10

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

 • 50
 • 70
 • 90
 • 110
Soru 11

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
 • Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
 • Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
 • Öndeki aracın geç işaretine uymalı
Soru 12

Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 • 50 metre sonra durmalı
 • Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
 • Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
 • Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı
Soru 13

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
REKLAM
Soru 14

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 • Dar bir kavisle dönmeli
 • Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
 • Karşıya geçen yayaya yol vermeli
 • İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 16

I. Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

 • LPG
 • Benzin
 • Motorin
 • Biyodizel
Soru 18

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 • Trafik kazalarının
 • Trafik işaret levhalarının
 • Trafikteki görevli sayısının
 • Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
Soru 19

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 • Eskort eşliğinde
 • Seyyar tepe lambası taktırarak
 • Sesli ve ışıklı işaretler vererek
 • Araçlarında bir gözcü bulundurarak
Soru 20

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sü rücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 21

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

 • Çevre
 • Çevre hakkı
 • Çevre düzeni
 • Çevre koruma
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 • Periyodik bakım kartı
 • Araç tescil belgesi
 • Yağ değişim kartı
 • Kasko poliçesi
Soru 23

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
BCDAACBADCBCDACBADCBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler