18 ekim 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Trafik ortamını paylaşanlarda aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

 • Saygı
 • Uyum
 • Bencillik
 • Hoşgörü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

 • Çekici
 • Otobüs
 • Otomobil
 • Kamyonet
Soru 3

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

 • Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
 • Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
 • Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
 • Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Soru 4

Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?

Soru 5

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 • Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
 • Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
 • Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
 • Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Yolda gizli buzlanma olabileceğini
 • Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
 • Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
 • Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru 7

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Hızını artırması
 • Hızını azaltması
 • Duraklama yapmaması
 • Takip mesafesini artırması
Soru 8

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Bisiklet girişinin yasak olduğunu
 • Motosiklet girişinin yasak olduğunu
 • Sadece motosikletlilerin girebileceğini
 • Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

 • Virajı alamayan aracın devrilmesi
 • Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
 • Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
 • Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

Soru 13

I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II, III ve IV
 • I, II, III ve IV
REKLAM
Soru 14

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

 • Yol çizgileri
 • Işıklı işaret cihazları
 • Trafik polisinin sayısı
 • Kara yolundaki taşıt sayısı
Soru 15

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
 • 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
 • 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
 • 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
Soru 16

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • Hızını artırması
 • Kesik çizgi tarafına yaklaşması
 • Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
 • Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru 17

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 • Hızını azaltması
 • Sabit hızla seyretmesi
 • Durup, kavşağı kontrol etmesi
 • Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
Soru 18

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
Soru 19

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Geçiş hakkı kurallarına uyması
 • Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
 • Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
 • Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 20

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

 • B
 • C
 • D
 • E
Soru 21

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 2 - 1 - 3
 • 2 - 3 -1
 • 3 - 1 - 2
 • 3 - 2 - 1
Soru 22

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 23

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • Yaya yolunda sürülmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 24

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

 • Kasko sigortası yoksa
 • Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
 • Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
Soru 25

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Korkutmadan uyarması
 • Ses tonunun sabit olması
 • Uyarı amacı dışında kullanılması
 • Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
Soru 26

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Hafif hapis cezası
 • Sadece ceza puanı
 • Trafikten men cezası
 • Para cezası ve ceza puanı
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi, tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

 • Yayalara su sıçratılması
 • Hız kurallarına uyulması
 • Diğer sürücülerin korkutulması
 • Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CBCABDAABCADCABDABDACABCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler