20 mayıs 2017 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlıbir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılı ğıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 • Bildirme
 • Koruma
 • Kurtarma
 • Tedavi etme
Soru 2

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

 • 10 - 18
 • 12 - 20
 • 14 - 22
 • 16 - 24
Soru 3

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 4

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için ___________ pozisyonu verilir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • Şok
 • Oturuş
 • yarı yüzükoyun-yan
 • baş geri-çene yukarı
Soru 5

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
 • Maddi âlemin ruhu tatmin etmemesi
 • Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
 • Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

 • Konuşabilmesi
 • Renginin morarması
 • Nefes almasının durması
 • Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
Soru 7

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
 • Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
 • Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
 • Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
Soru 8

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
 • Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
 • Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
 • Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 9

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

 • Ezikli yaralar
 • Delici yaralar
 • Parçalı yaralar
 • Kesik yaralar
Soru 10

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 • Şok
 • Koma
 • Tam tıkanma
 • Omurga yaralanması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Karna baskı uygulanması
 • Sıcak uygulama yapılması
 • Şekerli içecekler verilmesi
 • Oda sıcaklığında bir küvete sokulması
Soru 12

Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Cevap Anahtarları
123456789101112
ABCDBADACBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler