20 mayıs 2017 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • Kızgın biçimde kornaya basmak
 • Sürüş sırasında aceleci davranmak
 • Başkalarının hakkına saygılı olmak
 • Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
Soru 2

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlı lığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

 • Belediyelerin
 • Emniyet Genel Müdürlüğünün
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Soru 3

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

 • Okul geçidi
 • Geçiş hakkı
 • Yaya geçidi
 • Geçiş üstünlüğü
Soru 4

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Yolu kontrol etmesi
 • Aracını yavaşlatması
 • Takip mesafesini azaltması
 • Bu bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 5

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Dönel kavşağa yaklaşıldı ğını
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
 • Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

Soru 8

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 • Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
 • Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
 • Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
 • Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 10

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

 • 1 ve 2
 • 1 ve 3
 • 2 ve 3
 • 3 ve 4
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

 • Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
 • Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
 • Dönemeçlere girerken hızın artırılması
 • Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
Soru 12

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • Gözlerinin iyi görmediği
 • Hız kurallarına uymadığı
 • Araç lastiklerinin eski olduğu
 • Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
Soru 13

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 • I ve IV.
 • II ve III
 • I, II ve III
 • II, III ve IV.
REKLAM
Soru 14

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 1 - 3 - 2
 • 2 - 3 - 1
 • 3 - 1 - 2
Soru 15

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

 • Sol şeritte
 • Dönemeçlerde
 • Yaya ve okul geçitlerinde
 • Duraklara 30 metre mesafede
Soru 16

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 17

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
 • Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
 • Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
 • Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Soru 18

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Aracına "LPG" sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 21

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

 • Çekici
 • Otomobil
 • Otobüs
 • Kamyon
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

 • Yakıt tüketiminin azalması
 • Gürültü kirliliğinin önlenmesi
 • Zararlı gaz salınımının artması
 • Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 23

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

 • Uşak
 • Sivas
 • Trabzon
 • Konya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
CABCDCABACBDDCDBADBABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler