GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2018 – Test 22018-2. Sınav

SORU 1

I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • A) I ve II
 • B) Şık silinmiş
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 • A) Akciğer
 • B) Mide
 • C) Karaciğer
 • D) Beyin
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

 • A) Koruma
 • B) Bildirme
 • C) Kurtarma
 • D) Tedavi etme
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 • A) Aşırı hareketlilik
 • B) Bilincin açık olması
 • C) Kalp atımının olmaması
 • D) Hızlı ve yüzeysel solunum
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

 • A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
 • B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
 • C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
 • D) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
SORU 6

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

 • A) Koma
 • B) Kısmi tıkanma
 • C) Tam tıkanma
 • D) Solunum durması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

 • A) Huzursuzluk
 • B) Baş dönmesi
 • C) Dudak çevresinde morarma
 • D) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
SORU 8

Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

 • A) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
 • B) Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
 • C) Başının geriye doğru itilmesi
 • D) Sırtüstü yatırılması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
 • B) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
 • C) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
 • D) Batan cismin çıkarılması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
 • B) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
 • C) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
 • D) Boğucu sargı (turnike) uygulanması
SORU 11

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • A) Dik oturuş
 • B) Yarı oturuş
 • C) Yarı yüzüstü yan yatış
 • D) Sırtüstü yatış
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

 • A) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
 • B) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
 • C) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
 • D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
CEVAP ANAHTARI
123456789101112
CAACDBDABACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler