21 nisan 2018 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 • Kalp
 • Akciğerler
 • Pankreas
 • Böbrekler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Tedavi etme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 • Aşırı hareketlilik
 • Bilincin açık olması
 • Kalp atımının olmaması
 • Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

 • Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
 • Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
 • Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
 • Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
REKLAM
Soru 6

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

 • Koma
 • Kısmi tıkanma
 • Tam tıkanma
 • Solunum durması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

 • Huzursuzluk
 • Baş dönmesi
 • Dudak çevresinde morarma
 • Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
Soru 8

Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

 • Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
 • Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
 • Başının geriye doğru itilmesi
 • Sırtüstü yatırılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
 • Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
 • Ağızdan ılık içecekler verilmesi
 • Batan cismin çıkarılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
 • Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
 • Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
 • Boğucu sargı (turnike) uygulanması
Soru 11

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Şok pozisyonu
 • Sırtüstü yatış pozisyonu
 • Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
 • Baş geride yarı oturuş pozisyonu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

 • İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
 • İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
 • Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
 • Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Cevap Anahtarları
123456789101112
CBACDBDABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler