21 nisan 2018 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 • Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
 • Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
 • Kara yollarındaki işaretleme standartları nı tespit ve kontrol etmek
 • Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 3

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması na ne denir?

 • Trafik suçu
 • Trafik terörü
 • Trafik kusuru
 • Trafikten men
Soru 4

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 • Dur
 • Hızlan
 • Yavaşla
 • Sağa yanaş
Soru 5

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Okul geçidine
 • Yürüyüş yoluna
 • Gençlik kampına
 • Alt veya üst geçitlere
REKLAM
Soru 6

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Banketten gitmeli
 • Takip mesafesini artırmalı
 • Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
 • Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kamyon garajını
 • Kamyonun giremeyeceğini
 • Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
 • Kamyon için azami hız sınırlaması oldu ğunu
Soru 9

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 • Hızın artırılması gerektiğini
 • Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 • Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 • Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 10

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 • Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
 • Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
 • Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
Soru 11

I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 • Takip mesafesi
 • Geçiş mesafesi
 • Görüş mesafesi
 • İntikal mesafesi
Soru 13

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 • Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
 • Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
 • Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
REKLAM
Soru 14

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kav şaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 • İstediği şeridi
 • 1 numaralı şeridi
 • 2 numaralı şeridi
 • 3 numaralı şeridi
Soru 15

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 2 - 1 - 3
 • 3 - 1 - 2
 • 3 - 2 - 1
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 • İtfaiye aracı
 • Motosiklet
 • Tarım traktörü
 • Toplu taşıma aracı
Soru 17

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 • El freninin çekilmesine
 • Motorunun durdurulmasına
 • Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
 • Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 18

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 • Sis ışıklarını
 • Acil uyarı ışıklarını
 • Uzağı gösteren ışıkları
 • Yakını gösteren ışıkları
Soru 19

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Yüklerin bağlanması
 • Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
 • Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
 • Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
Soru 20

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 • Kazaların önlenmesi
 • Sürücülerin dikkatinin artırılması
 • Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
 • Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

 • Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
 • Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 • Sürücülerin kurallara uymaması
 • Yolların bakımsız olması
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

 • Viraja girmeden önce hızı artırmak
 • Aracı kullanırken yola konsantre olmak
 • Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
 • Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

 • Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
 • İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
 • Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
 • Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
BADCABABCCDADBDACDBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler