GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2015 – Test 22015-2. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

 • A) Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
 • B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • C) Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
 • D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
SORU 2

İlk yardımın ABC si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

 • A) Vücut ısısının düşürülmesini
 • B) Solunumun değerlendirilmesini
 • C) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
SORU 3

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

 • A) 1 cm
 • B) 2 cm
 • C) 5 cm
 • D) 6 cm
SORU 5

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boş luğunda bulunur?

 • A) Mide
 • B) Böbrekler
 • C) Akciğerler
 • D) Safra kesesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

 • A) Kandaki oksijen oranının artması
 • B) Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
 • C) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
 • D) Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
SORU 7

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

 • A) Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
 • B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
 • C) Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
 • D) Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
SORU 8

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şok
 • B) Burkulma
 • C) Kalp durması
 • D) Kulak çınlaması
SORU 9

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A) Saç dökülmesine
 • B) Omurilik zedelenmesine
 • C) Bilinç seviyesinin artmasına
 • D) Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

 • A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
 • B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • D) Burkulan bölgeye masaj yapılması
SORU 12

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • A) Solunum ve nabız kontrolü
 • B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi
 • C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
SORU 13

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ________ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Sırtta taşıma yöntemi
 • B) Rentek manevrası
 • C) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
 • D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
ABDCCBDACBACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler