22 mart 2015 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

 • Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
 • Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
 • Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 2

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “B” neyi ifade etmektedir?

 • Vücut ısısının düşürülmesini
 • Solunumun değerlendirilmesini
 • Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 3

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG’li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

 • 1 cm
 • 2 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
Soru 5

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boş luğunda bulunur?

 • Mide
 • Böbrekler
 • Akciğerler
 • Safra kesesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

 • Kandaki oksijen oranının artması
 • Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
 • Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
 • Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
Soru 7

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

 • Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
 • Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
 • Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 8

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şok
 • Burkulma
 • Kalp durması
 • Kulak çınlaması
Soru 9

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Saç dökülmesine
 • Omurilik zedelenmesine
 • Bilinç seviyesinin artmasına
 • Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

 • Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
 • Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 12

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • Solunum ve nabız kontrolü
 • Sıkan giysilerin gevşetilmesi
 • Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 13

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ________ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Sırtta taşıma yöntemi
 • Rentek manevrası
 • İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
 • Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
ABDCCBDACBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler