22 mart 2015 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 • Aşırı tepki gösterilmesi
 • Birdenbire sinirlenilmesi
 • Bencillikten uzak durulması
 • Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 2

Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

 • Hareket sistemi
 • Sindirim sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Merkezi sinir sistemi
Soru 3

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araç
 • Ticari taşıt
 • Arazi taşıtı
 • Taşıt katarı
Soru 4

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

 • Yalnız 1
 • 1 ve 2
 • 1 ve 3
 • 2 ve 4
Soru 5

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Düz gitmeleri
 • Düz gideceklerse beklemeleri
 • Sağa döneceklerse beklemeleri
 • Yol açıksa sola dönüş yapmaları
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • Yolun solundan gitmesi
 • Takip mesafesini azaltması
 • Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
 • Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kasisli yolu
 • Tehlikeli çıkış eğimli yolu
 • Açılan köprüye yaklaşıldığını
 • Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Soru 9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 10

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

Soru 11

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 • 1,5
 • 2,5
 • 3,5
 • 4,5
Soru 12

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

 • 1 ve 2
 • 1 ve 3
 • 2 ve 3
 • 1, 2 ve 3
Soru 13

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 60
REKLAM
Soru 14

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

Soru 15

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
 • Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
 • Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
 • Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 16

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • U dönüşü yapmalı
 • 1 numaralı araca yol vermeli
 • İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 17

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 • El freninin çekilmesine
 • Motorun durdurulmasına
 • Park lambasının yakılmasına
 • Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 18

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
 • İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
 • Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
 • Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 19

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

 • 3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç tan önce dönmeli
 • 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
 • Diğer araçların durmasını sağlamalı
 • Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 20

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

 • Otobüs
 • Minibüs
 • Motosiklet
 • Otomobil
Soru 21

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

 • Dönüş ışıklarını yakarak
 • Birkaç defa korna çalarak
 • Acil uyarı ışıklarını yakarak
 • Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru 22

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

 • Koyu renk giysiler giyilmesi
 • Aracın kapılarının açık tutulması
 • Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
 • Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 24

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • Akan trafiği kontrol etmek
 • Yolu hemen trafiğe açmak
 • Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
 • Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 25

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 26

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.
Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

Soru 27

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 • Batı
 • Doğu
 • Kuzey
 • Güney
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CDACBCBDBADCDCABCDBCDADDABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler