23 aralık 2017 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • Trafikteki kaza sayısını azaltmak
 • Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
 • İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi organların çalış masını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

 • Omurilik
 • Pankreas
 • Böbrekler
 • Akciğerler
Soru 3

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

 • Dudakların morarması
 • Göz bebeklerinin küçülmesi
 • Göğüs hareketlerinin kaybolması
 • Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
Soru 5

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

REKLAM
Soru 6

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
 • Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
 • Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması
 • Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

 • Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
 • Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
 • Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
 • Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yara içinin kurcalanması
 • Yarada kanama varsa durdurulması
 • Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
 • Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

 • Şişlik
 • Kızarma
 • İşlev kaybı
 • Hareket ile azalan ağrı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

 • Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
 • Genellikle göğüs ortasında başlaması
 • Dinlenmekle geçmemesi
 • Uzun süreli olması
Soru 11

I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldı rılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • I ve IV.
 • II ve III.
 • I, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

 • Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
 • İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmı na çömelmesi
 • Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
 • Kazazedeye yakın mesafede durulması
Cevap Anahtarları
123456789101112
DACBCADBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler