23 aralık 2017 - Trafik Adabı Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

__________; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Beden dili
 • Konuşma üslubu
 • Trafik adabı
 • Trafikte hak ihlali
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

 • Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
 • Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
 • Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
 • Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
Soru 3

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.
Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

 • Aşırı tepki gösterilmesi
 • Kaba ve saldırgan davranılması
 • Kızgın biçimde kornaya basılması
 • Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması
Soru 4

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

 • Empati
 • Tahammül
 • Beden dili
 • Konuşma üslubu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

 • Yüzün kızarması
 • Kaşların çatılması
 • Yumrukların sıkılması
 • Kontrollü davranılması
REKLAM
Soru 6

Trafik kazası geçiren kişiler:
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Cevap Anahtarları
123456
CBDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler