GİRİŞ/KAYIT

Trafik 2017 – Test 52017-5. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

 • A) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
 • B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
 • C) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • D) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
SORU 2

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

 • A) Gabari
 • B) Taşıma sınırı
 • C) Dingil ağırlığı
 • D) Azami ağırlık
SORU 3

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

 • A) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • B) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
 • C) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
 • D) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
SORU 4

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • A) Hemzemin geçit
 • B) Kontrollü demir yolu geçidi
 • C) Kontrolsüz demir yolu geçidi
 • D) Tramvay hattı ile oluşan kavşak
SORU 5

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A) I. Yol ver
  II. Girişi olmayan yol
 • B) I. Dur
  II. Taşıt trafiğine kapalı yol
 • C) I. Taşıt trafiğine kapalı yol
  II. Girişi olmayan yol
 • D) I. Azami hız sınırlaması
  II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların
SORU 7

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

 • A) Bisiklet yolunu kullanması
 • B) Yayaları ikaz ederek bekletmesi
 • C) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
 • D) Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi
SORU 8

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

 • A) Yalnız 3
 • B) 1 ve 2
 • C) 1 ve 3
 • D) 2 ve 3
SORU 9

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • A) Hızını azaltması
 • B) Öndeki aracı geçmesi
 • C) Takip mesafesini artırması
 • D) Duraklama yapmaktan kaçınması
SORU 10

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 6
 • D) 7
SORU 11

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

 • A) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
 • B) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
 • C) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
 • D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
SORU 12

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Takip mesafesi kuralına uyulmaması
 • B) Görüş mesafesinin kötü olması
 • C) Öndeki aracın durması
 • D) Havanın yağışlı olması
SORU 13

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.
Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

 • A) Yalnız 3
 • B) 1 ve 2
 • C) 2 ve 3
 • D) 1, 2 ve 3
SORU 14

Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;
I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Şık silinmiş
 • B) I, II ve IV.
 • C) II, III ve IV.
 • D) I, II, III ve IV.
SORU 15

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • A) 1 - 2 - 3 - 4
 • B) 1 - 2 - 4 - 3
 • C) 2 - 1 - 4 - 3
 • D) 4 - 1 - 2 - 3
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 • A) Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
 • B) Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
 • C) Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
 • D) Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
SORU 17

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 • A) Durmak
 • B) Duraklamak
 • C) Hızı azaltmak
 • D) Vites değiştirmek
SORU 18

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
 • B) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
 • C) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
 • D) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması
SORU 19

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

 • A) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
 • B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
 • C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
 • D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
SORU 20

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ASR
 • B) ABS
 • C) Emniyet kemeri
 • D) Hava yastığı
SORU 21

I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

 • A) Yalnız III
 • B) I, II ve IV.
 • C) I, III ve IV.
 • D) II, III ve IV.
SORU 22

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
SORU 23

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

 • A) Temiz olmayan yakıt kullanılması
 • B) Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
 • C) Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
 • D) Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920212223
DBDDBCDABACACADCCACDABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?