24 ağostos 2013 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Yolu kontrol etmesi
 • Aracını yavaşlatması
 • Takip mesafesini azaltması
 • O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 2

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Okul geçidine
 • Yürüyüş yoluna
 • Gençlik kampına
 • Alt veya üst geçitlere
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

Soru 4

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 • 70 metreden sonra yolun daralacağını
 • 70 metreden sonra park alanı olduğunu
 • Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
 • Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

REKLAM
Soru 6

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 1 ve 3
Soru 7

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 • Sadece para cezası verilir.
 • Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
 • İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 8

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

Soru 9

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
 • Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
 • Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
 • Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 10

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • Çok dikkatli olduğu
 • Çok tecrübeli olduğu
 • Trafik kuralına uymadığı
 • Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 11

I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 • Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
 • Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
 • Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
 • Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 13

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Koltuk ferdi kaza sigortası
 • Kasko sigortası
 • Aracın bakımı
REKLAM
Soru 14

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
 • Diğer şeride geçilemeyeceği
 • Öndeki aracın geçilebileceği
 • İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 16

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 • Otobüs
 • Otomobil
 • Kamyon
 • Kamyonet
Soru 17

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 • Viraj
 • Gabari
 • Platform
 • Tehlikeli eğim
Soru 18

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

 • Sağlık Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 19

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 • Geçiş yolu
 • Geçiş hakkı
 • Geçiş kolaylığı
 • Geçiş üstünlüğü
Soru 20

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 • Batı
 • Doğu
 • Güney
 • Kuzey
Soru 21

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 22

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 23

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 • Sis ışıklarını
 • Acil uyarı ışıklarını
 • Uzağı gösteren ışıkları
 • Yakını gösteren ışıkları
Soru 24

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 • Asabi
 • Saygılı
 • Hoş görülü
 • Bencil olmayan
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 • Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
 • Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
 • Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
 • Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 26

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Gabarinin aşılması
 • Araç dengesinin korunması
 • Trafik güvenliğinin dikkate alınması
 • Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 27

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 28

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Soru 29

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 • Durmadan dikkatli geçmeli
 • Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
 • Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 30

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 • 1 - 2 - 3 - 4
 • 1 - 4 - 2 - 3
 • 2 - 4 - 1 - 3
 • 4 - 2 - 1 - 3
Soru 31

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • U dönüşü yapmalı
 • 1 numaralı araca yol vermeli
 • İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 32

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
 • 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
 • 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
 • 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
CABDABDBBCDBABCBDCBCDCDADADBACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler