27 ağostos 2016 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

 • Sürücü
 • Girişimci
 • Trafik polisi
 • İlk yardımcı
Soru 2

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 • Sinir sisteminde
 • Hareket sisteminde
 • Solunum sisteminde
 • Boşaltım sisteminde
Soru 3

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, _________ ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Bak-Dinle-Hisset yöntemi
 • Heimlich manevrası
 • Turnike uygulaması
 • Şok pozisyonu
Soru 4

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteğiuygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşa ğı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 • 2
 • 5
 • 8
 • 11
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

 • 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
 • Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
 • Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
 • Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
 • Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
 • Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 • Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
 • Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
 • Vücuduna soğuk uygulama yapılması
 • Düz olarak yüzüstü yatırılması
Soru 8

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
 • Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
 • Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
 • Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

 • Eklem çevresinin şişmesi
 • Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
 • Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
 • Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
Soru 11

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

 • Bayılma
 • Şok
 • Kansızlık
 • Koma
Soru 12

"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

 • İtfaiyeci yöntemi
 • Rentek manevrası
 • Heimlich manevrası
 • Sürükleme yöntemi
Cevap Anahtarları
123456789101112
DCABCBADBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler