GİRİŞ/KAYIT

Trafik Adabı 2016 – Test 32016-3. Sınav

SORU 1

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

 • Bencil
 • Sorumsuz
 • Görgü seviyesi düşük
 • Empati düzeyi yüksek
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

 • Öfkeli olmak
 • Sabırlı olmak
 • Başarılı iletişim kurmak
 • Bencillikten uzak durmak
SORU 3

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 • Öfke
 • Bencillik
 • Diğergamlık
 • Sabırsızlık
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 • Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
 • Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
 • Radyo veya müzik açması
 • Derin nefes alması
SORU 5

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluş masına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 • Mizacın
 • Beden dilinin
 • Trafik adabının
 • Konuşma üslubunun
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

 • Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
 • Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
 • Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
 • Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
CEVAP ANAHTARI
123456
DACBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler