GİRİŞ/KAYIT

Trafik Adabı 2016 – Test 32016-3. Sınav

SORU 1

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

 • A) Bencil
 • B) Sorumsuz
 • C) Görgü seviyesi düşük
 • D) Empati düzeyi yüksek
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

 • A) Öfkeli olmak
 • B) Sabırlı olmak
 • C) Başarılı iletişim kurmak
 • D) Bencillikten uzak durmak
SORU 3

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 • A) Öfke
 • B) Bencillik
 • C) Diğergamlık
 • D) Sabırsızlık
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 • A) Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
 • B) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
 • C) Radyo veya müzik açması
 • D) Derin nefes alması
SORU 5

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluş masına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 • A) Mizacın
 • B) Beden dilinin
 • C) Trafik adabının
 • D) Konuşma üslubunun
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

 • A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
 • B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
 • C) Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
 • D) Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
CEVAP ANAHTARI
123456
DACBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?