27 ağostos 2016 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

 • Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
 • Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
 • Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 • Aracın arıza yapması
Soru 2

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 • Banket
 • Ana yol
 • Geçiş yolu
 • Bağlantı yolu
Soru 3

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

 • Sarı
 • Yeşil
 • Kırmızı
 • Kırmızı oklu
Soru 4

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "-sağa yanaş ve dur"- talimatını içerir?

Soru 5

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Gevşek şev
 • Dönel kavşak
 • Yandan rüzgâr
 • Gizli buzlanma
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Ana yol-tali yol kavşağına
 • Işıklı işaret cihazına
 • Açılan köprüye
 • Havalimanına
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

Soru 8

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
 • Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
 • 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
 • 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
Soru 9

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

 • Işıklara 50 m kaldığını
 • Asgari (en az) hız sınırını
 • Azami (en yüksek) hız sınırını
 • Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 10

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 • 1,5
 • 2,5
 • 3,5
 • 4,5
Soru 11

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

 • Yalnız 1
 • Yalnız 2
 • Yalnız 3
 • 1, 2 ve 3
Soru 13

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
REKLAM
Soru 14

Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 15

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 • Hızını artırması
 • Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
 • Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
 • Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 16

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 • Kask
 • Eldiven
 • Yansıtıcı giysi
 • Dayanıklı bot
Soru 17

DUR Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

 • Takip mesafesine
 • Kavşaklarda geçiş hakkına
 • Öndeki aracı geçme kuralına
 • Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 • Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
 • Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
 • Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
 • Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
Soru 19

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 20

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 21

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

 • Hızı viraja girmeden önce artırmak
 • Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
 • Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
 • Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 23

İnsanların işitme sağlığını ve algılaması nı olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

 • Ses
 • Duyuru
 • Konuşma
 • Gürültü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
BDACDACBCDACBDDABCABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler