27 haziran 2015 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

 • Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış lara açık olma eğilimi
 • Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
 • Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
 • Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 • Araçların muayenesini yapmak
 • Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
 • Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
 • El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

Soru 4

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 5

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Beklemeli
 • Sola dönmeli
 • Doğru gitmeli
 • Geriye dönmeli
REKLAM
Soru 6

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 • Durup beklemeli
 • Durmadan geçmeli
 • Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
 • Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Sola tehlikeli devamlı virajı
 • Kürşad ayaklanmasının
 • Tünele yaklaşıldığını
 • Sola mecburi yönü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını(sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Geçme yasağı sonunu
 • Hız sınırlaması sonunu
 • Araç trafiğine kapalı yolu
 • Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 12

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşa ğıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 • Azami hız sınırını aşmışsa
 • Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
 • Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
 • Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 13

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

 • Uygun mesafede mutlaka durması
 • Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
 • Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
 • İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
REKLAM
Soru 14

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • 30
 • 50
 • 70
 • 80
Soru 15

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 16

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 • Takip mesafesinin azaltılması
 • Araçların aynı şeritte seyretmesi
 • Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
 • Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 17

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
 • Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
 • Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
 • Hızını azaltması
Soru 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
 • 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
 • 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
 • 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması ?
Soru 19

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
 • Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
 • Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
 • Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 20

I- Dönüş ışıklarının -geç- anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru II. yanlıştır.
 • Her ikisi de yanlıştır.
 • I. yanlış II. doğrudur.
 • Her ikisi de doğrudur.
Soru 21

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
 • Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
 • Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
 • Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
Soru 22

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
 • Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
 • Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
 • Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı lan araçlarda zorunludur.
Soru 23

I. İtfaiye araçları
II. Toplu taşıma araçları
III. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 24

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takograf
 • Çekme halatı
 • Boyun korsesi
 • Emniyet kemeri
Soru 25

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 • Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
 • Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
 • Motoru bakımdan geçirildiğinde
 • Sahibi değiştiğinde
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

 • Sağlık şartı
 • Öğrenim şartı
 • Eğitim ve sınav şartı
 • Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 27

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

 • Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
 • Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
 • Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
 • Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
BADCAABDADBDABCBACBABCCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler