GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2015 – Test 42015-4. Sınav

SORU 1

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

 • A) 110
 • B) 112
 • C) 177
 • D) 185
SORU 2

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

 • A) Kalp
 • B) Yutak
 • C) Mide
 • D) Akciğer
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hissetyöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de ğerlendirmelerden biri değildir?

 • A) Deri renginin gözlenmesi
 • B) Soluk verişinin hissedilmesi
 • C) Solunum sesinin dinlenmesi
 • D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi
SORU 4

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

 • A) Solunum güçlüğü olanlarda
 • B) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 • C) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
 • D) Boyun omurlarında hasar olanlarda
SORU 5

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

 • A) Kalp masajı
 • B) Atelle tespit
 • C) Köprü tekniği
 • D) Rentek manevrası
SORU 7

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

 • A) Diş eti kanaması
 • B) Atardamar kanaması
 • C) Toplardamar kanaması
 • D) Kılcal damar kanaması
SORU 8

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

 • A) Çene altına
 • B) Şakak bölgesine
 • C) Kasığın iç kısmına
 • D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
SORU 9

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

 • A) Sindirime yardımcı olmak
 • B) Vücut sıcaklığını düşürmek
 • C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
 • D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
SORU 10

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

 • A) Şiddetli baş yaralanması
 • B) Göğüs zedelenmesi
 • C) Dalak yırtılması
 • D) Mide delinmesi
SORU 11

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 • A) Sürekli buzla ovulur.
 • B) Kuvvetli masaj yapılır.
 • C) Sıcak uygulama yapılır.
 • D) Hareketsiz kalması sağlanır.
SORU 12

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şok
 • B) Bayılma
 • C) Koma
 • D) Kansızlık
SORU 13

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Kollarının baş hizasında durmasına
 • B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
BCADBABDDADCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?