29 ağostos 2015 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

 • 110
 • 112
 • 177
 • 185
Soru 2

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

 • Kalp
 • Yutak
 • Mide
 • Akciğer
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, BakDinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

 • Deri renginin gözlenmesi
 • Soluk verişinin hissedilmesi
 • Solunum sesinin dinlenmesi
 • Solunum hareketlerinin gözlenmesi
Soru 4

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

 • Solunum güçlüğü olanlarda
 • Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 • Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
 • Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru 5

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

 • Kalp masajı
 • Atelle tespit
 • Köprü tekniği
 • Rentek manevrası
Soru 7

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

 • Diş eti kanaması
 • Atardamar kanaması
 • Toplardamar kanaması
 • Kılcal damar kanaması
Soru 8

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

 • Çene altına
 • Şakak bölgesine
 • Kasığın iç kısmına
 • Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 9

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

 • Sindirime yardımcı olmak
 • Vücut sıcaklığını düşürmek
 • Solunumun düzenli olmasını sağlamak
 • Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 10

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

 • Şiddetli baş yaralanması
 • Göğüs zedelenmesi
 • Dalak yırtılması
 • Mide delinmesi
Soru 11

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 • Sürekli buzla ovulur.
 • Kuvvetli masaj yapılır.
 • Sıcak uygulama yapılır.
 • Hareketsiz kalması sağlanır.
Soru 12

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şok
 • Bayılma
 • Koma
 • Kansızlık
Soru 13

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • Kollarının baş hizasında durmasına
 • Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
BCADBABDDADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler