29 ağostos 2015 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • Kendini üstün görmek
 • Kendi kendine kurallar koymak
 • Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 • Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 3

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

 • 1 - 2
 • 1 - 3
 • 2 - 4
 • 3 - 4
Soru 4

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
 • Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
 • Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
 • Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
Soru 5

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

 • Park etmeyi
 • Sola dönmeyi
 • Sağa dönmeyi
 • U dönüşü yapmayı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 7

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

 • Kırmızı oklu ışık
 • Yaya figürlü yeşil ışık
 • Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
 • Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 8

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 • 35
 • 45
 • 55
 • 65
Soru 9

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Otobüs beklemeli
 • Traktör beklemeli
 • Otobüs ileri gitmeli
 • Traktör geri gitmeli
Soru 10

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Şeridin sağdan daralacağını
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
 • Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 11

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

 • Tali yol
 • Şerit
 • Bölünmüş yol
 • İki yönlü yol
Soru 12

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

 • Sola dönmesi
 • Sağa dönmesi
 • U dönüşü yapması
 • Aynı yönde ilerlemesi
REKLAM
Soru 14

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 • 4 numaralı aracın hızını artırması
 • 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
 • 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
 • 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

 • Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
 • Görüş, yol, hava ve trafik durumu
 • Aracın yük ve teknik özelliği
 • Aracın muayene tarihi
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

 • Virajlarda
 • Şerit değiştirmelerde
 • Sağa ve sola dönüşlerde
 • Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 17

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 • Traktör
 • Otomobil
 • Kamyonet
 • Motosiklet
Soru 18

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

 • Görev hâli dışında
 • Şehirler arası kara yollarında
 • Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
 • Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 19

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Düşük hızla seyretmesi
 • Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
 • Hız azaltmak için frene basması
 • Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 21

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru II. yanlıştır.
 • Her ikisi de yanlıştır.
 • I. yanlış II. doğrudur.
 • Her ikisi de doğrudur.
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 • Yük boşaltmak için beklemek
 • Yolcu indirmek ve bindirmek
 • Kırmızı ışıkta beklemek
 • Park etmek
Soru 23

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

 • Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
 • Rüzgârlık ve boyun korsesi
 • Eldiven ve emniyet kemeri
 • Çocuk bağlama sistemi
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç tescil belgesi
 • Araç İmalat Belgesi
 • Servis bakım belgesi
Soru 25

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

 • Bisiklet
 • Motosiklet
 • Lastik tekerlekli traktör
 • Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 26

Motorlu araçların, ___________ sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Katılım Belgesi
 • Eğitim Sertifikası
 • Sürücü belgesi
 • Sürücü Sertifikası
Soru 27

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

 • Araç modellerini ve fiyatlarını
 • Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
 • Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
 • Trafik suçuna verilen para cezalarını
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CABBCACBADBCCBDACADADCABDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler