GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2013 – Test 12013-1. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 2

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • B) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
 • C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
SORU 3

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

 • A) Omuzuna
 • B) Omurgasına
 • C) Ayak tabanına
 • D) Karın boşluğuna
SORU 4

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 • A) Sinir sisteminde
 • B) Dolaşım sisteminde
 • C) Sindirim sisteminde
 • D) Solunum sisteminde
SORU 6

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

 • A) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
 • B) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
 • C) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • D) Tüm uyaranlara tepkisiz olması
SORU 7

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 • A) Trafik
 • B) Girişim
 • C) İlk yardım
 • D) Yöntem
SORU 8

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Kollarının baş hizasında durmasına
 • B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
SORU 9

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 • A) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
 • B) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
 • C) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
 • D) Yakınları geldikten sonra
SORU 10

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tıbbi yardım istenmesi
 • B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
 • C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
 • D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 • A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
 • B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
 • C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
 • D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
SORU 13

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Trafik kazalarının azaltılması
 • B) Temel yaşam desteğinin sağlanması
 • C) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
 • D) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
SORU 14

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • A) Şekerli su içirilmeli
 • B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
 • C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
 • D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
SORU 15

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

 • A) Solunum güçlüğü olanlarda
 • B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
 • C) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 • D) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
SORU 16

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 • A) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
 • B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
 • C) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
 • D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516
DCCABACDADCDBDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler