29 haziran 2013 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

Soru 2

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
 • Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
Soru 3

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

 • Omuzuna
 • Omurgasına
 • Ayak tabanına
 • Karın boşluğuna
Soru 4

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 • Sinir sisteminde
 • Dolaşım sisteminde
 • Sindirim sisteminde
 • Solunum sisteminde
REKLAM
Soru 6

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

 • Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
 • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
 • Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • Tüm uyaranlara tepkisiz olması
Soru 7

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 • Trafik
 • Girişim
 • İlk yardım
 • Yöntem
Soru 8

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • Kollarının baş hizasında durmasına
 • Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 9

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 • Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
 • Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
 • Hiçbir müdahale yapılmadan önce
 • Yakınları geldikten sonra
Soru 10

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tıbbi yardım istenmesi
 • Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
 • Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
 • Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 • Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
 • Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
 • Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
 • İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru 13

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Trafik kazalarının azaltılması
 • Temel yaşam desteğinin sağlanması
 • Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
 • Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
REKLAM
Soru 14

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Şekerli su içirilmeli
 • Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
 • Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
 • Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru 15

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

 • Solunum güçlüğü olanlarda
 • Boyun omurlarında hasar olanlarda
 • Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 • Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 16

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 • Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
 • Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
 • Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
 • Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Cevap Anahtarları
12345678910111213141516
DCCABACDADCDBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler