29 haziran 2013 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Kavşağa
 • Köprüye
 • Tali yola
 • Demir yoluna
Soru 2

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Demir yolu alt geçidine
 • Demir yolu üst geçidine
 • Kontrollü demir yolu geçidine
 • Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

Soru 4

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 5

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

 • Geri gitmeyi
 • Sola dönmeyi
 • U dönüşü yapmayı
 • Ada etrafında dönmeyi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

 • Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
 • Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
 • Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 7

Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

 • Taşıma sınırını
 • Sınırlı yükseklik gabarisini
 • Geçme yasağını
 • Dingil ağırlığını
Soru 8

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 9

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
 • Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
 • Geniş kavisle dönülmesi
 • Dar kavisle dönülmesi
Soru 10

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • 50
 • 70
 • 80
 • 90
Soru 12

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

 • Otobüslerde
 • Minibüslerde
 • Otomobillerde
 • Motosikletlerde
Soru 13

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 14

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 2 - 1 - 3
 • 3 - 1 - 2
 • 3 - 2 - 1
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

Soru 16

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
 • Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
 • İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
 • İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 17

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 18

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

 • Sis ışıklarını
 • Park ışıklarını
 • Yakını gösteren ışıkları
 • Uzağı gösteren ışıkları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 • Motosiklet
 • İtfaiye aracı
 • Tarım traktörü
 • Toplu taşıma aracı
Soru 20

1 3 4 2 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
 • 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
 • 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
 • 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 21

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

 • Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
 • Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
 • Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
 • Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
Soru 22

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 • Trafik suçu
 • Trafik terörü
 • Trafik kusuru
 • Trafikten men
Soru 23

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 24

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 • Hızın artırılması gerektiğini
 • Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 • Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 • Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 25

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
 • Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
 • Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
 • İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 • Kasko poliçesi
 • Yağ değişim kartı
 • Araç tescil belgesi
 • Periyodik bakım kartı
Soru 27

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 • Dinç ve zinde olma
 • Reflekslerinde zayıflama
 • Manevra kabiliyetinde artma
 • Aşırı hareketli ve uyumlu olma
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

 • Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
 • Aracını kullandığı yolun bozuk olması
 • Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 • Aracının arıza yapması
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

 • Kendini üstün görmek
 • Kendi kendine kurallar koymak
 • Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 • Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 30

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • Dur işareti
 • Geç işareti
 • Yavaşlatma işareti
 • Hızlandırma işareti
Soru 31

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 • Araçların takip mesafesine uyması
 • 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
 • 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
 • 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 32

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

 • Sarı
 • Yeşil
 • Kırmızı
 • Kırmızı ile birlikte sarı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
BDABCABDCDADBDBABCBCBDBCACBACACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler