GİRİŞ/KAYIT

Motor 2017 – Test 32017-3. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

 • A) Şaft
 • B) Alternatör
 • C) Marş motoru
 • D) Amortisör
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

 • A) İş zamanı
 • B) Marş zamanı
 • C) Emme zamanı
 • D) Sıkıştırma zamanı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

 • A) Ayna ayarları
 • B) Yakıt seviyesi
 • C) Araç lastikleri
 • D) Koltuk ayarları
SORU 4

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 • A) Lastik basıncının düşük olduğunu
 • B) El freninin çekili olduğunu
 • C) Sis lambalarının yandığını
 • D) Fren balatalarının bittiğini
SORU 5

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A) Motorun verimli çalışmasına
 • B) Aracın daha yavaş gitmesine
 • C) Akünün daha çabuk bitmesine
 • D) Motordaki aşıntıların artmasına
SORU 6

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Havanın serin olması
 • B) Silecek lastiklerinin eskimesi
 • C) Cam suyu seviyesinin azalması
 • D) Silecek motorunun yavaş çalışması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

 • A) Polen filtresinin
 • B) Fren hidroliğinin
 • C) Araç lastiklerinin
 • D) Soğutma suyunun
SORU 8

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

 • A) Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
 • B) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
 • C) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
 • D) Araç yakıtının azalması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

 • A) Klimanın açık olması
 • B) Ani duruş ve kalkış yapılması
 • C) Hava filtresinin değiştirilmesi
 • D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
CEVAP ANAHTARI
123456789
ABCDDBABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?