29 temmuz 2017 - Trafik Adabı Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 2

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda dahadeneyimli ve becerikli diğer bir sürücü nün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 • Trafik kültüründe birbirini uyarma
 • Kendini eleştirme
 • Yardımlaşma
 • İnatlaşma
Soru 3

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişilerbirbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.
Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

 • Sabır
 • Öfke
 • Bencillik
 • İnatlaşma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

 • Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
 • Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
 • İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
 • Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 5

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

 • Bencilliğin
 • Beden dilinin
 • İnatlaşmanın
 • Tahammülsüzlüğün
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

 • Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
 • Kara yollarının zamanından önce yıpranması
 • Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
 • Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Cevap Anahtarları
123456
BCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler