29 temmuz 2017 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücü lerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • Kendi kendine kurallar koymak
 • Bencilce davranışlarda bulunmak
 • Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 • Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 2

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
 • Karayolları Genel Müdürlüğüne
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne
 • İçişleri Bakanlığına
Soru 3

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.
Buna göre hangi numaralı şeritteki araç lar yollarına devam edebilir?

 • Yalnız 2
 • 1 ve 2
 • 1 ve 3
 • 2 ve 3
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi "tehlikeli viraj yön levhası" anlamındadır?

Soru 5

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 7

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi "taşıt trafiğine kapalı yol" anlamındadır?

Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • 08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
 • 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
 • 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
 • 08.0016.00 saatleri arasında motorlu ta şıtların yol kenarına park yapabileceğini
Soru 9

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 • Yavaşlama çizgisi
 • Taralı alana girilmez.
 • Bölünmüş yol başlangıcı
 • Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 10

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında ___________ metre, yerleşim yerlerinde ___________ metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

 • 50 - 10
 • 100 - 20
 • 150 - 30
 • 200 - 40
Soru 11

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Hızını azaltmalı
 • Öndeki aracı geçmeli
 • En sol şeritten gitmeli
 • Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
Soru 12

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 13

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
 • Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
 • Uzağı gösteren lambaları yakması
 • Taşıt yolunun soluna yaklaşması
REKLAM
Soru 14

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Dar bir kavisle dönmesi
 • Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
 • Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
 • Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
Soru 15

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
 • Dönüş yapan sürücülerin, doğru geç mekte olan araçlara yol vermesi
 • Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
 • Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru 16

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

 • Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 • Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
 • Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 • Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetliyağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
Soru 19

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

 • Yükseklik
 • Uzunluk
 • Genişlik
 • Ağırlık
Soru 20

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

 • Kurallara uygun olarak park etmiş araç lara çarpmak
 • Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
 • Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
 • Arkadan çarpmak
Soru 22

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre "C1,C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE" sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

 • 2
 • 5
 • 7
 • 10
Soru 23

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

 • Yolculuğun huzurlu geçmesine
 • Yolculuk süresinin kısalmasına
 • Trafiğin hızlı akmasına
 • Gürültü kirliliğine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
CADABDACBCADBADCCBADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler