Deneme

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Eskiden bu tür yazılara “kalem tercümesi” de denirdi. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe, din gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey bu türe konu olabilir.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

Deneme

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Makale
Günlük
Hatıra
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.