I ve III.

I. Zeydîlik
II. Malikîlik
III.Caferîlik
IV.Hanbelîlik
Bu mezheplerden hangileri Şia ekolü içerisinde yer almaktadır?

I ve III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
II ve IV.
III ve IV.
I ve II.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 105 kez cevaplandı.

57 kez doğru cevapladı.

48 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.