Ülke nüfusunu belli bölgelerde yoğunlaştırmak

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin zararlarını azaltmaya yönelik önlemlerden biri olamaz?

Ülke nüfusunu belli bölgelerde yoğunlaştırmak

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sivil savunma eğitimleri yapmak
Konut ve yapıları yeterince sağlam yapmak
Afet riski olan alanların uzağına yerleşmek
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.