“Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” (Hac suresi, 39. ayet)

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde tebliğde uygulanacak metoda yer verilmemiştir?

“Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” (Hac suresi, 39. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!..” (Nahl suresi, 125. ayet)
“Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!” ( Hicr suresi, 94. ayet)
“Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.” (Şuarâ suresi, 214-216.ayetler)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 23 kez cevaplandı.

9 kez doğru cevapladı.

14 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.