II ve IV.

I. Sunumu yapan konuşmacı, dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir.
II. Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalıdır.
III. Konuşmacı, kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen göstermelidir. IV. Sunum yerinin önceden görülmesi gerekir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri sunumdan önce yapılması gerekenleri ifade etmektedir?

II ve IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
II ve III
I ve III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.