Yaptıklarından sorumlu olacağı bilinciyle hareket eder.

Aşağıdakilerden hangisi bir Müslü mandan beklenen davranışlardandır?

Yaptıklarından sorumlu olacağı bilinciyle hareket eder.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İşlerinde sorumlu davranmaktan kaçınır.
Kötülüğe fazlasıyla karşılık verir.
Yaptığı iyilikleri başa kakar.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.