Mutezile mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Ehl-i sünnet kelam ekolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mutezile mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hicri dördüncü asırda kurulduğu kabul edilir.
Eş’ariyye ve Mâturîdiyye bu ekolü sistemleştirmiştir.
Bilginin kaynakları noktasında akıl-vahiy dengesini gözetmiştir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 55 kez cevaplandı.

18 kez doğru cevapladı.

37 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.