Kibir

Peygamberimiz dostları ile sohbet ediyordu. Üç kişi geldi.
“… Birisi sohbet halkasında boşluk buldu ve oraya oturdu. Diğeri arkada bir yere oturdu. Üçüncüsü de ayrıldı gitti. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi:
- Bu kişilerin durumunu haber vereyim mi?
- Evet, ey Allah’ın Resulü! dediler.Peygamberimiz buyurdu ki:
- Boşluk bulup oturan kişi, bu (ilim meclisine) sığındı, Allah onu kabul etti. Arkalara oturan, haya ile hareket etti ve Allah da ona merhamet etti. Ayrılıp giden ise burayı terkettiği için Allah da onu terketti.
Hadiste geçen üçüncü kişinin davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilmiştir?

Kibir

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Riya
Edep
Haya
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.