Halkçılık

_________ ilkesi, toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım gözetmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar.
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi gelmelidir?

Halkçılık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Devletçilik
İnkılapçılık
Laiklik
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1676 kez cevaplandı.

966 kez doğru cevapladı.

710 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.