El- Muvatta - Malik bin Enes

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

El- Muvatta - Malik bin Enes

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
El- Fıkhü’l Ekber - İmam Şafiî
El- Müsned - Cafer-i Sadık
Er- Risale - Ebu Hanife
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 109 kez cevaplandı.

55 kez doğru cevapladı.

54 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.