İnsan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.

Aşağıdakilerden hangisi “edebiyat”ı tanımlar?

İnsan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen olaylardan doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim dalıdır.
Bir duygu, tasarı, güzellik vb. anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamıdır.
Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatıdır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.