Emredici anlatım

Röportajlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin kullanımı diğerlerinden daha azdır?

Emredici anlatım

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Açıklayıcı anlatım
Betimleyici anlatım
Öğretici anlatım
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.