Takrir-i Sükûn Kanunu

Aşağıdaki kanunlardan hangisi güvenlik amacıyla çıkarılmıştır?

Takrir-i Sükûn Kanunu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Soyadı Kanunu
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 123 kez cevaplandı.

96 kez doğru cevapladı.

27 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.