içtihat – müçtehit

Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine _________ , bu çabayı gösteren din bilginine de _________ denir.
Yapılan tanımlarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

içtihat – müçtehit

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
kırâat – kârî
tefsir – müfessir
hadis – muhaddis
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 887 kez cevaplandı.

494 kez doğru cevapladı.

393 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.