Edebî sanatlara, imge ve çağrışımlara sıkça yer verilmiştir.

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Edebî sanatlara, imge ve çağrışımlara sıkça yer verilmiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sade, anlaşılır bir dille yazılmıştır.
Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
Millî Edebiyat Dönemi dil anlayışı dile getirilmiştir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 35 kez cevaplandı.

13 kez doğru cevapladı.

22 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.