Müheymin <-----> Rezzak <-----> Musavvir

I. “Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O’ndan isterler; O, her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)
II. “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir...” (Hûd suresi, 6. ayet)
III. “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur…” (Âl-i İmrân suresi, 6. ayet)
Bu ayetler Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
I. <-----> II. <-----> III.

Müheymin <-----> Rezzak <-----> Musavvir

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Settar <-----> Bâri <-----> Cebbâr
Gaffâr <-----> Rahman <-----> Kayyum
Rahim <-----> Kerim <-----> Bâki
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 69 kez cevaplandı.

31 kez doğru cevapladı.

38 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.