İnsanları İslam’a davette ısrarcı olmanın gereği

“(Ey Muhammed!) Rabb’inin yoluna, hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et …”
(Nahl suresi, 125 . ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

İnsanları İslam’a davette ısrarcı olmanın gereği

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Güzel söz söylemenin insanlar üzerindeki etkisi
Güzel söz söylemenin tebliğdeki önemi
İnsanlarla mücadele etmenin yöntemi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 5 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.