Uygurlar

Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı _________ Dönemi’nde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyan metinde asıl anlatılmak istenen Budizm’dir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Uygurlar

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hunlar
Sakalar
Göktürkler
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 47 kez cevaplandı.

22 kez doğru cevapladı.

25 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.