Rıfkın

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde (sav.) Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Rıfkın

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tebliğin
Hakkaniyetin
Tevekkülün
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 522 kez cevaplandı.

295 kez doğru cevapladı.

227 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.